Co může vést k bronchitidě?

Zánětlivý proces v dolních dýchacích cestách často nabývá charakteru bronchitidy. Jedná se o akutní nebo chronickou patologii. V důsledku toho má onemocnění řadu komplikací vyplývajících z nedostatečné nebo nedostatečné léčby. Co způsobuje bronchitidu v určitých situacích, stojí za zvážení podrobněji.

Akutní bronchitida

Je známo, že akutní bronchitida je způsobena především virovou infekcí, která se rozšířila do dolních dýchacích cest. V tomto případě se bronchiolitida nebo pneumonie mohou stát součástí vážného poškození dýchacích cest.

Bronchiolitida

Izolovaný zánět průdušek je vzácný - ve většině případů jde o pokračování patologického procesu, který pochází z větších částí dýchacího stromu. Jako nezávislé onemocnění se bronchiolitida může vyskytnout pouze u dětí mladších 1 roku. V klinickém obraze patologie převažují:

  • Dušnost s výdechem (výdech).
  • Kašel s mastným mucous sputum.
  • Bolest na hrudi (v důsledku svalového napětí).

V důsledku respiračních poruch je zaznamenána bledost s difúzní cyanózou, obličej je nafouknutý a hrudní koš je zvětšený (ve tvaru sudu). Když je perkuse určena boxovaným zvukem, hranice plíce je posunuta dolů s omezením turné. Dech při auskultaci je oslaben, ve spodních částech jsou detekovány suché a vlhké ralesky. Rentgenový snímek je charakterizován zvýšením plicního vzoru a jeho průhledností v dolních oblastech, posunem membrány směrem dolů.

Pneumonie

Šíření infekce na alveoly vede k rozvoji pneumonie. Je však obtížné nakreslit mezi ní a bronchitidou jasnou linii. Při nástupu komplikací se říká, že zesílení klinických symptomů:

  • Posílení kašle.
  • Zvýšení dušnosti.
  • Bolest na hrudi při dýchání.
  • Vyšší a delší horečka.

Zvuk perkusí nad nidusem zánětu je otupený, auskulturně determinovaný jemně probublávající rales a crepitus, dýchání je oslabeno a v některých oblastech se stává bronchiální barvou. Radiografie odhaluje fokální stíny nebo peribronchiální infiltraci.

Akutní bronchitida s rozšířením mikrobiálního zánětu na plicní tkáň se stává zdrojem pneumonie. Pak se příznaky stanou výraznějšími.

Chronická bronchitida

Chronická bronchitida se obvykle vyskytuje se systematickým a dlouhodobým negativním dopadem vnějších faktorů (kouření, znečištění ovzduší, pracovní rizika). Dochází k narušení sliznice, což je důvod, proč se taje akumuluje v dýchacích cestách a jsou narušeny ventilační procesy, což vytváří příznivé podmínky pro rozvoj zánětu. Akutní bronchitida může být také základem chronického procesu - často vznikajícího nebo užívajícího prodloužený průběh. Mezi nejčastější komplikace patří emfyzém a plicní srdce.

Emfyzém

Chronická bronchitida je doprovázena progresivním a postupně se zvyšujícím obstrukcí dýchacích cest a kašlem, což zvyšuje intrathorakální tlak. Plíce akumulují zbytkový vzduch, který se při výdechu neodstraní. V důsledku toho se ztrácí elasticita alveol a rozdělí se mezi nimi. Na pozadí dlouhého kašle se objevují příznaky, které naznačují emfyzém:

  • Trvalá dušnost.
  • Barrel hrudník.
  • Omezené dýchací cesty.

Percussion přes plíce je určen zvukem s krabicovým odstínem, hranice jsou prodlouženy dolů a oblast srdeční otupělosti je zmenšena ve velikosti. Když posloucháte zvuky dýchání, můžete si všimnout jejich oslabení. A na rentgenovém snímku viditelná zvýšená vzdušnost plicní tkáně a nízké postavení membrány.

Plicní srdce

Prodloužený zánět průdušek s obstrukčním syndromem může vést ke zvýšení tlaku v plicní tepně a expanzi pravého srdce. To vede k porušení jeho funkce a selhání oběhu, což se projevuje následujícími příznaky:

  • Otok krčních žil.
  • Pulse v epigastriu.
  • Zvyšující se dušnost (jak při cvičení, tak v klidu).
  • Otok v nohou.
  • Závratě.
  • Pallor a cyanóza.
  • Zvětšená játra.

Výše uvedené příznaky jsou způsobeny rozvojem plicního onemocnění srdce, kdy dochází k poruchám oběhu a hypoxii na pozadí ventilačních poruch. Změny jsou zpočátku kompenzovány, ale tyto mechanismy jsou brzy vyčerpány a stav pacienta se postupně zhoršuje.

Vývoj plicního srdce s cirkulačním selháním je přirozeným důsledkem špatně kontrolované a prodloužené bronchiální obstrukce.

Bronchitida nemůže být považována za nemoc, která nepředstavuje nebezpečí pro pacienta. V případě pozdní nebo neúplné terapie se mohou vyskytnout závažné poruchy, které významně zhoršují průběh patologie. V důsledku toho by měla být bronchitidě věnována patřičná pozornost, včas s odkazem na odborníka na lékařskou péči.

Bronchitida

Bronchitida je difuzní zánětlivé onemocnění průdušek postihujících sliznici nebo celou tloušťku stěny průdušek. Poškození a zánět průduškového stromu může nastat jako samostatný, izolovaný proces (primární bronchitida) nebo jako komplikace na pozadí existujících chronických onemocnění a infekcí (sekundární bronchitida). Poškození epitelu sliznic průdušek narušuje sekreci, motorickou aktivitu řas a proces čištění průdušek. Sdílejí akutní a chronickou bronchitidu, lišící se etiologií, patogenezí a léčbou.

Bronchitida

Bronchitida je difuzní zánětlivé onemocnění průdušek postihujících sliznici nebo celou tloušťku stěny průdušek. Poškození a zánět průduškového stromu může nastat jako samostatný, izolovaný proces (primární bronchitida) nebo jako komplikace na pozadí existujících chronických onemocnění a infekcí (sekundární bronchitida). Poškození epitelu sliznic průdušek narušuje sekreci, motorickou aktivitu řas a proces čištění průdušek. Sdílejí akutní a chronickou bronchitidu, lišící se etiologií, patogenezí a léčbou.

Akutní bronchitida

Akutní průběh bronchitidy je charakteristický pro mnoho akutních respiračních infekcí (ARVI, ORZ). Nejčastější příčinou akutní bronchitidy jsou viry parainfluenza, respirační syncytiální virus, adenoviry, méně často - virus chřipky, spalničky, enteroviry, rhinoviry, mykoplazmy, chlamydie a smíšené virové bakteriální infekce. Akutní bronchitida má vzácně bakteriální charakter (pneumokoky, stafylokoky, streptokoky, hemofilní bacily, černý kašel). Zánětlivý proces nejprve postihuje nosohltan, mandle, průdušnice, postupně se šíří do dolních dýchacích cest - průdušek.

Virová infekce může vyvolat množení podmíněně patogenní mikroflóry, zhoršující se katarální a infiltrativní změny sliznice. Jsou postiženy horní vrstvy bronchiální stěny: dochází k hyperémii a edému sliznice, výrazné infiltraci submukózní vrstvy, dochází k dystrofickým změnám a rejekci epiteliálních buněk. Při správné léčbě má akutní bronchitida příznivou prognózu, struktura a funkce průdušek jsou plně obnoveny za 3 až 4 týdny. U dětí je velmi často pozorována akutní bronchitida: tuto skutečnost lze vysvětlit vysokou citlivostí dětí na respirační infekce. Pravidelně opakovaná bronchitida přispívá k přechodu onemocnění na chronickou formu.

Chronická bronchitida

Chronická bronchitida je dlouhodobé zánětlivé onemocnění průdušek, které časem progreduje a způsobuje strukturální změny a dysfunkci průduškového stromu. Chronická bronchitida se vyskytuje s obdobími exacerbací a remisí, často má skrytý průběh. V poslední době došlo k nárůstu výskytu chronické bronchitidy způsobené degradací životního prostředí (znečištění ovzduší škodlivými nečistotami), rozšířenými škodlivými návyky (kouření) a vysokou mírou alergizace populace. Při prodloužené expozici nepříznivým faktorům na sliznici dýchacích cest, postupným změnám ve struktuře sliznice, zvýšené produkci sputa, porušení drenážní kapacity průdušek se vyvíjí pokles lokální imunity. Při chronické bronchitidě, hypertrofii žláz průdušek dochází k zesílení sliznice. Progres sklerotických změn ve stěně průdušek vede k rozvoji bronchiektázy, deformující bronchitidě. Změny ve vzduchotěsnosti průdušek významně zhoršují ventilaci.

Klasifikace bronchitidy

Bronchitida se klasifikuje podle řady příznaků:

1. Podle závažnosti:
  • mírný
  • mírný
  • těžké
2. Podle klinického průběhu:
  • akutní bronchitida
  • chronická bronchitida

Akutní bronchitida

Akutní bronchitida závisí na etiologickém faktoru:

  • infekční původ (virová, bakteriální, virová bakteriální)
  • neinfekční původ (chemické a fyzikální škodlivé faktory, alergeny)
  • smíšený původ (kombinace infekce a fyzikálně-chemických faktorů)
  • nespecifikovaná etiologie

Rozlišuje se oblast zánětlivých lézí:

  • tracheobronchitis
  • bronchitida s primární lézí průdušek středního a malého kalibru
  • bronchiolitida

Podle mechanismu výskytu rozlišujeme primární a sekundární akutní bronchitidu. Z povahy zánětlivého exsudátu rozlišují bronchitidu: katarální, hnisavý, katarální-hnisavý a atrofický.

Chronická bronchitida

V závislosti na povaze zánětu se rozlišuje katarální chronická bronchitida a hnisavá chronická bronchitida. Změnou funkce vnějšího dýchání se izoluje obstrukční bronchitida a neobstrukční forma onemocnění. Ve fázích procesu při chronické bronchitidě se střídají exacerbace a remise.

Rizikové faktory bronchitidy

Hlavní faktory přispívající k rozvoji akutní bronchitidy jsou:

  • fyzikální faktory (vlhkost, studený vzduch, náhlé změny teploty, ozáření, prach, kouř);
  • chemické faktory (přítomnost znečišťujících látek v atmosférickém vzduchu - oxid uhelnatý, sirovodík, čpavek, výpary chloru, kyseliny a zásady, tabákový kouř atd.);
  • špatné návyky (kouření, zneužívání alkoholu);
  • kongestivní procesy v plicním oběhu (kardiovaskulární patologie, zhoršená mukociliární clearance);
  • přítomnost ložisek chronické infekce v ústech a nose - sinusitida, angína, adenoiditida;
  • dědičný faktor (alergická predispozice, vrozené poruchy bronchopulmonálního systému).

Bylo zjištěno, že kouření je hlavním provokujícím faktorem ve vývoji různých bronchopulmonálních patologií, včetně chronické bronchitidy. Kuřáci trpí chronickou bronchitidou 2-5krát častěji než nekuřáci. Škodlivé účinky tabákového kouře jsou pozorovány při aktivním a pasivním kouření.

Přispívá k výskytu chronické bronchitidy dlouhodobé expozice člověka škodlivým výrobním podmínkám: prach - cement, uhlí, mouka, dřevo; páry kyselin, zásad, plynů; nepříjemné podmínky teploty a vlhkosti. Atmosférické znečištění ovzduší průmyslovými a dopravními emisemi a produkty spalování paliva má agresivní účinek především na lidský dýchací systém, což způsobuje poškození a podráždění průdušek. Vysoké koncentrace škodlivých nečistot ve vzduchu velkých měst, zejména v klidném počasí, vedou k závažným exacerbacím chronické bronchitidy.

Opakovaný ARVI, akutní bronchitida a pneumonie, chronická onemocnění nosohltanu, ledviny mohou dále způsobit rozvoj chronické bronchitidy. Infekce překrývá již existující poškození sliznice dýchacích cest jinými škodlivými faktory. Vlhké a chladné klima přispívá k rozvoji a exacerbaci chronických onemocnění, včetně bronchitidy. Významnou roli hraje dědičnost, která za určitých podmínek zvyšuje riziko chronické bronchitidy.

Příznaky bronchitidy

Akutní bronchitida

Hlavní klinický příznak akutní bronchitidy - nízký kašel na hrudi - se obvykle objevuje na pozadí existujících projevů akutní respirační infekce nebo současně. Pacient má horečku (středně vysokou), slabost, malátnost, kongesci nosu, rýmu. Při nástupu nemoci je kašel suchý, se skrovným, těžko vypouštěným sputem, horším v noci. Časté kašle způsobují bolest v břišních svalech a hrudníku. Po 2-3 dnech začíná sputum (sliznice, hnisavý hlen) hojně ustupovat a kašel se stává vlhkým a měkkým. V plicích jsou slyšet suché a mokré ralesky. V nekomplikovaných případech akutní bronchitidy není pozorována dyspnoe a její vzhled indikuje porážku malých průdušek a rozvoj obstrukčního syndromu. Stav pacienta se vrátí do normálu během několika dnů, kašel může trvat několik týdnů. Prodloužená vysoká teplota indikuje vstup bakteriální infekce a rozvoj komplikací.

Chronická bronchitida

Chronická bronchitida se zpravidla vyskytuje u dospělých po opakovaném utrpení akutní bronchitidy nebo při dlouhodobém podráždění průdušek (kouř cigaret, prach, výfukové plyny, chemické výpary). Symptomy chronické bronchitidy jsou určeny aktivitou onemocnění (exacerbace, remise), přírodou (obstrukční, neobstrukční), přítomností komplikací.

Hlavním projevem chronické bronchitidy je dlouhodobý kašel několik měsíců v průběhu dvou let. Kašel je obvykle mokrý, objevuje se ráno, doprovázený malým množstvím sputa. Posílení kašle je pozorováno v chladném, mokrém počasí a remisi - v suchém teplém období. Všeobecný blahobyt pacientů s tímto téměř nemění, kašel kuřáků se stává samozřejmostí. Chronická bronchitida postupuje s časem, zvyšuje se kašel, získává charakter útoků, stává se hackerem, neproduktivní. Objeví se stížnosti hnisavého sputa, malátnost, slabost, únava, pocení v noci. Dyspnoe je spojena s námahou, dokonce i menší. U pacientů s predispozicí k alergiím dochází k bronchospasmu, což svědčí o vývoji obstrukčního syndromu, astmatických projevech.

Komplikace bronchitidy

Bronchopneumonie je častou komplikací akutní bronchitidy, vyvíjí se v důsledku snížení lokální imunity a stratifikace bakteriální infekce. Opakovaně přenášená akutní bronchitida (3 nebo vícekrát ročně) vede k přechodu zánětlivého procesu na chronickou formu. Zmizení provokujících faktorů (ukončení kouření, změna klimatu, změna zaměstnání) může zcela zachránit pacienta před chronickou bronchitidou. S progresí chronické bronchitidy dochází k recidivující akutní pneumonii a při dlouhém průběhu onemocnění se může stát chronická obstrukční plicní choroba. Obstrukční změny v bronchiálním stromu jsou považovány za předurčující stav (astmatická bronchitida) a zvyšují riziko astmatu. Komplikace se objevují ve formě emfyzému, plicní hypertenze, bronchiektázy, kardiopulmonální insuficience.

Diagnóza bronchitidy

Diagnóza různých forem bronchitidy je založena na studiu klinického obrazu onemocnění a výsledků výzkumných a laboratorních testů:

Léčba bronchitidy

V případě bronchitidy s těžkou souběžnou formou ARVI je léčba indikována na pulmonologickém oddělení av případě nekomplikované bronchitidy je léčba ambulantní. Léčba bronchitidy by měla být komplexní: boj proti infekci, obnovení průchodnosti průdušek, odstranění škodlivých srážkových faktorů. Je důležité podstoupit kompletní léčbu akutní bronchitidy, aby se vyloučil její přechod na chronickou formu. V prvních dnech nemoci, odpočinek na lůžku, hojné pití (1,5 - 2 krát více než norma), a mléko-zeleninová strava jsou uvedeny. V době léčby je nutné ukončit kouření. Je nutné zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti, kde je pacient s bronchitidou, protože kašel roste v suchém vzduchu.

Terapie akutní bronchitidy může zahrnovat antivirotika: interferon (intranasální), s chřipkou-rimantadinem, ribavirinem, s infekcí adenovirem - RNA-ase. Ve většině případů se antibiotika nepoužívají, s výjimkou vstupu bakteriální infekce, s prodlouženým průběhem akutní bronchitidy, s výraznou zánětlivou reakcí podle výsledků laboratorních testů. Pro zlepšení vylučování sputa jsou předepsány mukolytické a vykašlávací léky (bromhexin, ambroxol, expektoranční bylinky, inhalace se sodou a solným roztokem). V léčbě bronchitidy aplikujte vibrační masáž, fyzioterapii, fyzioterapii. Když suchý, neproduktivní, bolestivý kašel, lékař může předepsat léky, které potlačují reflex kašle - okseladin, prenoksdiazin atd.

Chronická bronchitida vyžaduje dlouhodobou léčbu, a to jak v období exacerbace, tak v období remise. Při exacerbaci bronchitidy s hnisavým sputem se předepisují antibiotika (po stanovení citlivosti vybrané mikroflóry na ně), ředění sputu a vykašlávacích léků. V případě alergické povahy chronické bronchitidy je nutné antihistaminikum. Režim je polosladký, nutně teplý a hojný nápoj (alkalická minerální voda, čaj s malinami, medem). Někdy provádějí léčebnou bronchoskopii, s bronchiálním výplachem s různými léčivými roztoky (bronchiální laváž). Jsou ukázány respirační gymnastika a fyzioterapie (inhalace, UHF, elektroforéza). Doma můžete použít hořčičnou omítku, lékařskou nádobu, ohřívací obklady. Pro zvýšení odolnosti těla užívejte vitamíny a imunostimulancia. Mimo exacerbace bronchitidy je žádoucí léčba sanatorií. Velmi užitečné procházky na čerstvém vzduchu, normalizace respiračních funkcí, spánku a celkového stavu. Pokud se během 2 let nepozorují žádné exacerbace chronické bronchitidy, pacient se z pulmonologa vyjme z sledování.

Prognóza bronchitidy

Akutní bronchitida v nekomplikované formě trvá asi dva týdny a končí úplným zotavením. V případě souběžných chronických onemocnění kardiovaskulárního systému je pozorován prodloužený průběh onemocnění (měsíc nebo více). Chronická forma bronchitidy má dlouhý průběh, změnu období exacerbací a remisí.

Prevence bronchitidy

Preventivní opatření k prevenci mnoha bronchopulmonálních onemocnění, včetně akutní a chronické bronchitidy, zahrnují: odstranění nebo snížení účinků škodlivých faktorů na dýchací orgány (prach, znečištění ovzduší, kouření), včasná léčba chronických infekcí, prevence alergických projevů, zlepšení imunity, zdravého životního stylu.

Jak rozpoznat a léčit bronchitidu?

Bronchitida je běžné onemocnění dolních dýchacích cest, charakterizované zánětem v sliznici průdušek. Příznaky bronchitidy a taktika léčby závisí na formě onemocnění: akutní nebo chronické, stejně jako stadium vývoje onemocnění. Je nutné včas a plně léčit bronchitidu všech forem a stadií: zánětlivý proces v průduškách nemá vliv pouze na kvalitu života, ale je také nebezpečný s vážnými komplikacemi, pneumonií, chronickou obstrukční plicní nemocí, patologií a zhoršenou funkcí kardiovaskulárního systému atd.

Příčiny onemocnění

Bronchitida u dětí a dospělých v naprosté většině případů je primárním onemocněním infekční etiologie. Onemocnění se nejčastěji vyvíjí pod vlivem infekčního agens. Mezi nejčastější příčiny primární bronchitidy patří následující patogeny:

  • viry: parainfluenza, chřipka, adenovirus, rhinovirus, enterovirus, spalničky;
  • bakterie (stafylokoky, streptokoky, hemofilus bacily, respirační formy mykoplazmat, chlamydofilie, černý kašel);
  • houby (candida, aspergillus).

V 85% případů se viry stávají provokatérem infekčního procesu. Často se sníženou imunitou, přítomností virové infekce vznikají příznivé podmínky pro aktivaci podmíněně patogenní flóry (stafylokoky, streptokoky přítomné v těle), což vede k rozvoji zánětlivého procesu se smíšenou flórou. Identifikace primárních a aktivních složek patogenní flóry je předpokladem účinné léčby onemocnění.
Bronchitida fungální etiologie je spíše vzácná: s normální imunitou je prakticky nemožné aktivovat plísňovou flóru v průduškách. Mykotická léze bronchiální sliznice je možná s významnými poruchami imunitního systému: s vrozenými nebo získanými imunodeficiemi, po průběhu ozařování nebo chemoterapií, při užívání cytotoxických léků onkologických pacientů.
Další faktory v etiologii akutních a chronických forem onemocnění, které vyvolávají vývoj zánětlivého procesu v plicích, zahrnují:

  • ložiska chronické infekce v horních dýchacích cestách;
  • dlouhodobé vdechování znečištěného vzduchu (prach, sypké materiály, kouř, výpary, plyny), včetně kouření tabáku;
  • patologie struktury bronchopulmonálního systému.

Klasifikace bronchitidy

Při klasifikaci onemocnění existují dvě hlavní formy: akutní a chronická. Liší se projevy, příznaky, průběh onemocnění a způsoby léčby.

Akutní bronchitida: symptomy a charakteristiky

Akutní forma se objevuje náhle, probíhá rychle a trvá v průměru průměrně 7 až 10 dní. Po této době se postižené buňky bronchiálních stěn začnou regenerovat, po 3 týdnech dochází k úplnému zotavení ze zánětu virové a / nebo bakteriální etiologie.
Povaha nemoci vyzařuje mírný, mírný a těžký stupeň. Klasifikace je založena na:

  • závažnost respiračního selhání;
  • výsledky krevních testů, sputa;
  • Rentgenové vyšetření léze průdušek.

Existují také různé typy v souladu s povahou zánětlivého exsudátu:

  • katarální;
  • hnisavý;
  • smíšený katarální-hnisavý;
  • atrofický.

Klasifikace se provádí na základě analýzy sputa: například hnisavá bronchitida je doprovázena přítomností hojného množství bílých krvinek a makrofágů v exsudátu.
Stupeň bronchiální obstrukce určuje takové typy onemocnění, jako je akutní obstrukční a neobstrukční bronchitida. U dětí mladších 1 let dochází k akutní obstrukční bronchitidě ve formě bronchiolitidy doprovázené blokádou hlubokých i malých průdušek.

Akutní neobstrukční forma

Akutní neobstrukční nebo jednoduchá forma je charakterizována rozvojem katarálního zánětlivého procesu v průduškách velkého a středního kalibru a nepřítomnosti bronchiální obstrukce se zánětlivým obsahem. Nejčastější příčinou této formy je virová infekce a neinfekční agens.
Jak nemoc postupuje s vhodnou léčbou, sputum opouští průdušky v procesu kašle, respirační selhání se nevyvíjí.

Akutní obstrukční forma onemocnění bronchitida

Tato forma je obzvláště nebezpečná pro děti předškolního věku z důvodu úzké vzdálenosti dýchacích cest a sklonu k bronchospasmu s malým množstvím sputa.
Zánětlivý proces, nejčastěji hnisavý nebo katarální-hnisavý, pokrývá průduchy středního a malého kalibru a jejich lumen je blokován exsudátem. Svalové stěny se reflexně stahují a způsobují křeč. Dojde k selhání dýchání, které vede k hladkému kyslíku v těle.

Chronické onemocnění

V chronické formě jsou pozorovány známky zánětu ve stěnách průdušek po dobu tří nebo více měsíců. Hlavním příznakem chronické bronchitidy je neproduktivní kašel, obvykle ráno, po spánku. Můžete také pociťovat dušnost, zhoršenou fyzickou námahou.
Chronický zánět, který se vyskytuje v období exacerbace a remise. Nejčastější příčinou chronických forem jsou neustále působící agresivní faktory: pracovní rizika (kouř, výpary, saze, plyny, chemické výpary). Nejběžnější provocateur - tabákový kouř s aktivním nebo pasivním kouřením.
Chronická forma je charakteristická pro dospělou populaci. U dětí se může rozvinout pouze za přítomnosti imunodeficiencí, abnormalit ve struktuře dolních dýchacích cest a závažných chronických onemocnění.

Foto: Helen Sushitskaya / Shutterstock.com

Různé formy bronchitidy: příznaky a symptomy

Symptomatologie se liší v závislosti na formě onemocnění a v různých věkových obdobích.

Příznaky u dospělých

Dopad negativních faktorů, vytvořený respirační systém, imunita a delší než u dětí, určuje hlavní rozdíly v projevech akutních i chronických forem onemocnění v dospělosti.

Akutní forma u dospělých

Nejčastěji (v 85% případů) dochází v důsledku akutní respirační virové infekce. Vyznačuje se rychlým nástupem nemoci, počínaje výskytem nepohodlí na hrudi, bolestivými záchvaty suchého neproduktivního kašle, zhoršeným v noci, při ležení, způsobujícím bolest v prsních a diafragmatických svalech.

S bronchitidou na pozadí akutních respiračních virových infekcí jsou zaznamenány obecné příznaky virového onemocnění: intoxikace těla (slabost, bolesti hlavy, pocit bolesti svalů, kloubů), hypertermie, možné vrstvení katarálních symptomů (rýma, bolest v krku, slzy atd.)

Kašel v této nemoci je ochranný mechanismus, který pomáhá uzavřít zánětlivý výpotek z průdušek. Při řádném ošetření, 3-5 dnů po začátku onemocnění, dochází k stadiu produktivního kašle s výtokem sputa, který přináší určitou úlevu. Při dýchání na hrudi se stetoskopem nebo bez přístrojového vyšetření slyšeli vlhké rales.

U akutních respiračních virových infekcí se fáze produktivního kašle obvykle shoduje se začátkem zotavení z akutních respiračních virových infekcí: projevy intoxikace těla jsou sníženy, tělesná teplota je normalizována (nebo udržována v subfebrilních limitech). Není-li takový fenomén po dobu 3 až 5 dnů od nástupu onemocnění k dispozici, je nutná diagnóza pravděpodobného přistoupení bakteriální infekce a / nebo vznik komplikací.

Celková doba kašle je až 2 týdny, dokud není bronchiální strom zcela očištěn od sputa. Asi 7-10 dnů po skončení kašle trvá období regenerace epiteliálních buněk ve stěnách průdušek, po kterých dochází k úplnému uzdravení. Průměrná doba trvání akutní formy onemocnění u dospělých je 2-3 týdny, u zdravých lidí bez špatných návyků, nekomplikovaná akutní forma končí obnovou plného zdraví dolních dýchacích cest.

Akutní obstrukční forma

Akutní obstrukční forma u dospělých je mnohem méně častá než u dětí a vzhledem k fyziologii je mnohem méně nebezpečná pro zdraví a život, i když prognóza je založena především na závažnosti respiračního selhání u pacienta.

Respirační selhání u obstrukční akutní formy onemocnění závisí na stupni okluze lumenu zánětlivého exsudátu průdušek a rozsahu bronchospasmu.

Akutní obstrukční forma je typická zejména u lidí s diagnózou astmatu průdušek, kuřáků, starších osob, kteří mají chronické onemocnění plic nebo srdce.
První příznaky jsou dušnost způsobená nedostatkem kyslíku, včetně klidu, neproduktivní kašel s dlouhodobými bolestivými ataky, sípání v hrudi s výrazným zvýšením inspirace.

Při středně závažném a závažném respiračním selhání má pacient sklon k polosedě, sedí a opírá se o předloktí. Pomocné svaly hrudníku jsou zapojeny do procesu dýchání, vizuálně patrné expanze křídel nosu během inhalace. Při signifikantní hypoxii, cyanóze v nasolabiálním trojúhelníku je pozorováno ztmavnutí tkání pod nehtovými destičkami na rukou a nohou. Jakékoli úsilí způsobuje dušnost, včetně procesu mluvení.

Reliéf s řádnou terapií přichází 5-7 dnů se začátkem produktivního kašle a stažení sputu z průdušek. Obecně platí, že onemocnění trvá déle než ne-obstrukční forma, proces hojení trvá až 4 týdny.

Symptomy a stadia chronické formy onemocnění

Chronická fáze je diagnostikována s bronchiální formou kašle po dobu nejméně tří měsíců, stejně jako historie některých rizikových faktorů pro rozvoj onemocnění. Nejčastějším faktorem je kouření, nejčastěji aktivní, ale pasivní inhalace kouře také často vede k zánětlivému procesu ve stěnách průdušek.
Chronická forma se může vyskytovat v rozmazané formě nebo ve střídání akutní fáze a remise. Exacerbace onemocnění je zpravidla pozorována na pozadí virové nebo bakteriální infekce, nicméně akutní fáze v přítomnosti chronické formy se liší od akutní bronchitidy proti všeobecnému zdraví průdušek závažností symptomů, trváním, častou adherencí k komplikacím bakteriální etiologie.
Exacerbace může být také vyvolána změnou klimatických podmínek, pobytem ve studeném, vlhkém prostředí. Bez vhodné terapie postupuje chronická forma onemocnění, zvyšuje se respirační selhání, zhoršují se exacerbace.
V časech remise v časných stádiích nemoci, pacient může zaznamenat příležitostný kašel po nočním spánku. Se vzrůstajícím zánětlivým procesem se klinický obraz rozšiřuje, doplňuje krátkost dechu během námahy, zvýšené pocení, únavu, záchvaty kašle v noci a v klidu v klidu.
Pozdní stádia chronické formy způsobují změnu tvaru hrudníku, výrazné časté vlhké rales v hrudi během dýchání. Útoky na kašel jsou doprovázeny uvolněním hnisavého exsudátu, integuments získají zemitý odstín, cyanóza nasolabiálního trojúhelníku je patrná, nejprve po cvičení, pak v klidu. Pozdní stadium chronické formy bronchitidy je obtížné léčit, bez léčby se obvykle stává chronickou obstrukční plicní nemocí.

Příznaky u dětí

Mezi hlavní příčiny onemocnění u dětí jsou izolovány nejen patogeny, ale také alergeny. Akutní bronchitida může být také obdobím v průběhu dětských nemocí, jako jsou spalničky, černý kašel a zarděnka.
Rizikovými faktory pro rozvoj bronchitidy jsou nedonošenost a nedostatečná tělesná hmotnost u novorozenců, zejména při krmení umělými náhražkami mateřského mléka, abnormální strukturou a patologií vývoje bronchopulmonálního systému, stavy imunodeficience, porušením nosního dýchání v důsledku zakřivení nosní přepážky, chronických onemocnění doprovázených proliferací adenoidní tkáně, chronických infekce v orgánech dýchacího ústrojí a / nebo ústní dutiny.
Akutní forma onemocnění u dětí předškolního věku je poměrně běžná a tvoří 10% všech akutních respiračních onemocnění v tomto věku, což je způsobeno anatomickými rysy struktury orgánů dýchací soustavy dítěte.

Akutní nestrukturní forma u dětí

Akutní neobstrukční forma u dětí probíhá stejným způsobem jako u dospělých pacientů: počínaje suchým kašlem a příznaky intoxikace těla přechází onemocnění do stadia sputa po dobu 3-5 dnů. Celkové trvání nemoci v nepřítomnosti komplikací je 2-3 týdny.
Tato forma je považována za nejpříznivější prognózu zotavení, ale je častější u žáků a adolescentů. Předškolní děti, vzhledem k povaze respiračního systému, mají větší pravděpodobnost vzniku obstrukční bronchitidy a bronchiolitidy.

Akutní obstrukční forma u dětí: symptomy a stadia onemocnění

Akutní obstrukční bronchitida je diagnostikována u dětí do 3 let s frekvencí 1: 4, tj. Každé čtvrté dítě do tří let věku alespoň jednou trpí touto formou onemocnění. Děti jsou také náchylné k opakovaným epizodám nemoci, několik obstrukčních zánětlivých procesů v průduškách během roku může znamenat projev bronchiálního astmatu. Časté opakující se epizody onemocnění také zvyšují pravděpodobnost vzniku chronické formy, bronchiektázy, plicního emfyzému.

Akutní obstrukční forma se vyskytuje na pozadí porážky průdušek malého a středního ráže s akumulací zánětlivého exsudátu v hlubokých částech dýchacího ústrojí, blokováním mezer a výskytem bronchospasmu. Zvýšená pravděpodobnost vzniku obstrukce je způsobena anatomickou úzkostí průdušek a zvýšenou tendencí svalové tkáně ke snížení v reakci na podněty ve formě sputa, které je charakteristické pro věkové období dětí. Obstrukční forma u dětí se projevuje primárně pískavým pískotem na hrudi, dýchavičností, zvýšeným během mluvení, fyzickou aktivitou, zvýšenou frekvencí dýchacích pohybů, obtížemi s výdechem.

Kašel není povinným příznakem, může být nepřítomen u kojenců nebo oslabených dětí. Respirační selhání vede k příznakům, jako je cyanóza (modrý tón pleti) nasolabiálního trojúhelníku, nehtů a nehtů na nohou. Při dýchání, pohybu mezirebrových prostorů, jsou vyjádřena expanze křídel nosu. Tělesná teplota se zpravidla udržuje v subfebrilním rozsahu, který nepřesahuje 38 ° C. Při současné virové infekci se mohou objevit katarální projevy: rýma, bolest v krku, slzení atd.

Foto: Olha Ukhal / Shutterstock.com

Bronchiolitida u dětí jako typ bronchitidy: symptomy a léčba

Akutní bronchiolitida je nejnebezpečnějším typem zánětlivé léze bronchiálních tkání v dětství. Nejčastěji je bronchiolitida diagnostikována u dětí mladších 3 let. Nemoc je nebezpečně vysoká v počtu úmrtí (1% případů), děti ve věku 5-7 měsíců, předčasně narozené, podváha, krmené umělými látkami, stejně jako děti s vrozenými anomáliemi respiračních orgánů a srdečního systému jsou na to nejcitlivější.
Prevalence bronchiolitidy je 3% u dětí prvního roku života. Nejnebezpečnější je virová infekce: PB-viry s tropismem do tkáně sliznice povrchu malých průdušek vyvolávají významnou část bronchiolitidy u dětí.
Rozlišují se také tyto patogeny:

  • cytomegalovirus;
  • lidský herpes virus;
  • virus varicella-zoster (plané neštovice);
  • chlamydie;
  • mykoplazma.

Nejčastěji se infekce vyskytuje v děloze nebo při porodu, onemocnění se vyvíjí s poklesem vrozené imunity, zejména v nepřítomnosti krmení mateřským mlékem.
Onemocnění může být komplikováno přidáním bakteriálního zánětlivého procesu během aktivace podmíněně patogenních mikroorganismů přítomných v těle (streptokoky, stafylokoky).
Vývoj onemocnění je náhlý, rychlý. Primární projevy jsou omezeny na symptomy intoxikace (letargie, ospalost, náladovost), mírné zvýšení tělesné teploty, výtok z nosních průchodů.
Pro 2-3 dny, sipot při dýchání, krátkost dechu spojení, dítě vyjadřuje úzkost, ukáže se, že z jídla, nemůže cucat prsa, bradavky, dudlík. Rychlost dýchání dosahuje 80 dýchacích pohybů za minutu, pulz je zrychlen na 160-180 tepů / min. Stanoví se cyanóza nasolabiálního trojúhelníku, blanšírování nebo modravost kůže, zejména prstů, prstů na nohou. Vyskytuje se výrazná letargie, ospalost, absence komplexu regenerace, reakce během oběhu.
Bronchiolitida u kojenců vyžaduje urgentní nouzovou hospitalizaci.

Diagnóza onemocnění

Chcete-li diagnostikovat nemoc, určit její příčiny, stadium vývoje a přítomnost komplikací uchýlit se k následujícím výzkumným metodám:

  • anamnéza, analýza stížností pacientů, vizuální vyšetření, poslech dechových tónů pomocí stetoskopu;
  • kompletní krevní obraz;
  • obecná analýza sputa;
  • Rentgenové vyšetření k vyloučení nebo potvrzení pneumonie jako komplikace bronchitidy;
  • spirografické vyšetření k určení stupně obstrukce a respiračního selhání;
  • bronchoskopie pro podezření na anatomické vývojové abnormality, přítomnost cizího tělesa v průduškách, změny nádoru;
  • počítačová tomografie podle indikací.

Metody léčby různých forem onemocnění

V závislosti na příčině vzniku onemocnění nejprve předepsat léky, které ovlivňují patogen: antivirotika, antibiotika, antimykotika, atd.
Symptomatická léčba je nezbytně nutná v etiotropické terapii: antipyretika, mukolytická léčiva (acetylcystein, Ambroxol), léky, které potlačují reflex kašle, s výrazným bolestivým kašlem, bronchodilatátory.
Používají se jak obecné, tak lokální léky (přes inhalátory, nebulizéry, instilaci a spreje do nosních cest apod.).
Metody fyzikální terapie, gymnastiky, masáže jsou připojeny k lékové terapii, aby se usnadnilo oddělení a stažení sputa.
V terapii chronické formy je vyloučeno vyloučení faktoru vyvolávajícího zánětlivý proces v tkáních průdušek: pracovní rizika, podmínky prostředí a kouření mají hlavní úlohu. Po vyloučení tohoto faktoru se dlouhodobá léčba provádí s mukolytickými, bronchodilatačními léky, všeobecně posilujícími léky. Možnost využití kyslíkové terapie, lázeňské léčby.

Jaké je nebezpečí bronchitidy

Bronchitida je nebezpečná pro její komplikace, ale nejen to - může být sama ohrožující. To je určeno tím, jaká forma patologie se vyvinula, což je doprovázeno výtokem z průdušek a dalšími rysy. Abychom udrželi kritické zdravotní účinky na minimu, měli byste vědět vše, co je na bronchitidě nebezpečné.

Obecné informace

Bronchitida, kterou každý může onemocnět, přichází ve dvou formách: akutní a chronická. Každý z těchto typů může mít komplikace, které je obtížné léčit. Bronchitida je onemocnění sliznice průdušek, které je vyvoláno virovou nebo bakteriální infekcí. Pokud dospělí a děti nemají adekvátní léčbu, mohou být bolestivé následující formy a patologie:

To nejsou všechny komplikace chronické bronchitidy. Seznam zahrnuje: plicní srdce, bronchiální obstrukci, plicní hypertenzi. Všechny z nich vyžadují kompetentní a včasnou léčbu, protože mohou významně zkomplikovat procesy spojené s životně důležitou aktivitou a vést k smrti.

Chronické onemocnění

Jedná se o dlouhodobý zánětlivý proces v oblasti průdušek, který se vyskytuje u dospělých a dětí. Patologie je doprovázena nutkáním kašle, rychlou tvorbou dušnosti, uvolňováním sputa. Pokud je nemoc zatížena nebo není prováděna odpovídající léčba, je možná hemoptýza, cyanóza a další kritické symptomy.

Je možné onemocnět chronickou bronchitidou nejen kvůli infekci, ale také kvůli častému vdechování kouře, genetickým faktorům a „škodlivé“ práci (spojené s chemickými činidly). Uvedený stav je nebezpečně trvale se opakující útoky a poškození těla.

K léčbě chronické bronchitidy potřebovat pomocí léků, inhalace, kalení.

V opačném případě se patologie vyvine v pneumonii, emfyzém a další formy, jejichž léčba je možná pod neustálým dohledem specialisty pulmonologa nebo infekčního onemocnění.

Pneumonie

Zánět plic je sám o sobě nebezpečný, ale pokud se jedná o komplikaci bronchitidy, nebezpečí pro dospělé a děti se zvyšuje ještě více. To se projevuje tím, že člověk může kdykoliv onemocnět natolik, že to povede k smrti.

Komplikace bronchitidy v této situaci jsou následující:

  • bolestivé nutkání kašlat;
  • periodické exacerbace se zvyšujícími se ukazateli teploty;
  • výrazné zhoršení celkového zdraví.

Pacient rychle ztrácí váhu, s krátkou námahou dochází ke zkrácení dechu. Zjištěné změny v tkáních jednoho nebo každého plic, které jsou ucpané hlenem. V tomto případě léčit co nejdříve, dokud se patologie nerozšíří do celého těla.

Astmatický syndrom

Účinky bronchitidy se mohou projevit také u astmatického syndromu u dospělých a dětí. Pokud je etiologie primárního onemocnění virová nebo alergická, je snadné onemocnět. Útoky problémového dýchání se proměňují v útoky udušení, které vyžadují neodkladnou pomoc. Tento typ změny je důkazem pre-astatického stavu. Astmatický syndrom je dán nestabilními změnami, které je možné zvrátit.

To neznamená, že patologie nemusí být léčena. Koneckonců, pokud se dále rozvíjí, může pacient jednoduše zemřít na delší dobu udušení nebo se u něj objeví bronchiální astma. Riziko patologie spočívá v tom, že předložený stav je obvykle mírný a těžko rozlišitelný od menších astmatických záchvatů bronchiálního typu.

Diagnóza je zvláště obtížná u dospělých starších než 55 let.

V tomto případě onemocnění zašlo příliš daleko, což ovlivňuje vznik bronchiální insuficience.

Bronchiální astma

Komplikace po bronchitidě mohou vést ke vzniku bronchiálního astmatu. Je vyjádřen v následujících příznacích:

  • prevalence nočního udušení přes den, což zvyšuje pravděpodobnost smrti;
  • zhoršení záchvatů, včetně selhání dýchání a srdečních problémů;
  • přítomnost velkého množství sputa, což znemožňuje dýchání i při pomalé chůzi.

Pro léčbu astmatu je nutné uchýlit se ke komplexní terapii. Pokud je patologie v rané fázi (navzdory zhoršení bronchitidy), léčba bude úspěšná, ale bude trvat 4-5 měsíců. Úspěšný regenerační cyklus pomůže vyhnout se dalším komplikacím - emfyzému, plicnímu srdci a dalším formovaným u dospělých.

Plicní emfyzém

Hlavní a nejčastější příčinou plicního emfyzému je chronická bronchitida. To může být způsobeno tím, že v případě chronické bronchitidy je výdech komplikovaný.

Při tvorbě emfyzému ztrácejí alveoly, ve kterých dochází k výměně plynu, svůj přirozený stupeň pružnosti. Tlak vzduchu v alveolární oblasti se proto zvyšuje. Alveoly jsou mnohem napjaté, husté, což zhoršuje dýchací proces a vede k tomu, že plicní tkáň ještě více nabobtná.

To vede ke skutečnosti, že plicní tkáň není schopna poskytnout potřebnou úroveň kontrakce a protažení během inhalace a výdechu. Výměna plynu v plicní oblasti je destabilizovaná, to znamená, že existují problémy s proudem kyslíku do krve a odstraňováním plynu typu oxidu uhličitého z něj, což znemožňuje léčbu doma.

Plicní srdce

Když byla léčba bronchitidy prováděna nesprávně, vzniká patologie, známá jako plicní srdce. To může dostat jen nemocné dospělé, to není zvláštní pro děti. Nejčastěji je ovlivněna pravá strana srdce. Projevy v tomto případě budou následující:

  • zhoršená dušnost, která se v poloze vleže stává ještě silnější;
  • neustálá bolest v hlavě;
  • bolestivé pocity v oblasti srdce, které nejsou závislé na zatížení a nejsou uvolněny léky.

V jakémkoliv stadiu plicního srdce se projevují příznaky, jako je pocení, zvýšení velikosti žil v krku, zesílení nehtových destiček, konečky prstů. Zanedbaný typ patologie vyvolává zesílení myokardiálních tkání, což zhoršuje stupeň srdečního selhání.

To vše vede k ischemické chorobě srdeční, infarktu myokardu. S patologií je možné se vyrovnat pouze rychlým zahájením léčby bronchitidy a příbuzných onemocnění.

Bronchiální obstrukce

Syndrom nemocné bronchiální obstrukce může být způsoben postupnými změnami v oblasti bronchiálního stromu. Jedná se o dystrofické a degenerativní změny, které jsou vyvolány zánětlivými procesy a dalšími vnějšími příčinami. Odstraňte je komplexním způsobem.

Tvorba bronchiální obstrukce je možná díky fungování komplexních mechanismů. Zejména hypertrofie svalové tkáně, dystonie, zánětlivé infiltrace. Může to být také edém způsobený bronchitidou, destabilizující procesy spojené s mukociliární clearance, změny na sliznicích. Nejmenší vzácnou příčinou je změna tvaru nebo stlačení průdušek.

Broncho-obstrukční syndrom je extrémně nebezpečný pro dospělé a je těžké se s ním vyrovnat, protože rychlost výskytu komplikací je vysoká.

Jako součást komplikací nedostatečné bronchitidy s prezentovanou patologií pacient potřebuje operaci, domácí léčba bude neúčinná a dokonce nebezpečná.

Plicní hypertenze

Patologie, která se snadno onemocní, je doprovázena progresivním zúžení krevních cév krevní skupiny, stejně jako nedostatečná bronchitida. V důsledku toho:

  • srdce ztrácí schopnost tlačit krev krevními cévami;
  • poměr krve, která prochází plicní oblastí, se snižuje, protože pravá komora již nemůže zvládat své funkce;
  • hypoxie a selhání typu pravé komory.

Prezentovaná patologie je tvořena systematickým zvýšením systolického tlaku v plicní tepně. Indikátory by měly dosáhnout více než 30 mm Hg. Čl. (zatímco průměr je větší než 20 mm Hg).

Plicní hypertenze má další příznaky, které se projevují rychlým stupněm únavy, rychlého dýchání, difuzní cyanózy a kongestivních chrastítek. Může být spuštěna závažná krize, která zvyšuje pravděpodobnost uzavření virových a jiných onemocnění. Jak se vyhnout prezentovaným komplikacím a následkům bronchitidy?

Jak se vyhnout komplikacím

Formy bronchitidy se mohou lišit, ale bez ohledu na ně je možné vyhnout se komplikacím pouze tehdy, pokud je primární onemocnění léčeno správně. Pulmonologové trvají na potřebě komplexního rehabilitačního procesu, který zahrnuje: užívání léků, speciální dietu, vysoký stupeň fyzické aktivity, dechová cvičení a mnoho dalšího.

Prezentovaný přístup by měl být prováděn v akutním stadiu vývoje patologie a po úspěšném testování - zejména pokud se jednalo o probíhající proces. Prevence bronchitidy je stejně důležitým krokem k prevenci komplikací a schopnosti čelit něčemu jinému než bronchitidě.

Odpověď na otázku, zda je bronchitida nebezpečná, je jednoznačná. Její komplikace, o nichž bylo řečeno dříve, jsou mnohem kritičtější a hrozivější. Proto je nutné včas se poradit s odborníkem a uvědomit si, jaké mohou být komplikace bronchitidy.

Nebezpečí častých komplikací bronchitidy

V případě lézí orgánů dýchacího ústrojí je velmi důležité provádět včasnou léčbu, aby se zabránilo rozvoji onemocnění a vzniku komplikací. Bronchitida je nebezpečná, protože se může velmi rychle stát chronickým, s vážnými zdravotními následky.

Charakteristika průběhu bronchitidy

Zánětlivý proces sliznice stěn průdušek se nazývá bronchitida. To je jedna z nejběžnějších chorob na světě. Výsledkem této patologie je porušení respirační funkce v důsledku otoků průdušek a hromadění velkého množství hlenu v nich.

Bronchitida může být akutní nebo chronická, stejně jako obstrukční. Jeho vývoj je způsoben virovou nebo bakteriální infekcí a hlavním příznakem, který indikuje lézi dýchacích orgánů, je silný kašel, který může být nejprve suchý a po jednom či dvou dnech se stává vlhkým, se zvýšeným sputem.

Nebezpečí průniku bronchitidy

Nemoc sama o sobě není nebezpečná. Velká zdravotní rizika jsou spojena s komplikacemi bronchitidy, které se vyvíjejí na pozadí neúčinné nebo nedostatečné léčby. Dalšími rizikovými faktory jsou nesprávná diagnóza, zpožděný přístup k lékaři, nedodržování lékařských předpisů, slabá imunita, kouření, jak aktivní, tak pasivní, stejně jako nepříznivé klimatické podmínky nebo práce v nebezpečných odvětvích. Nejčastější účinky bronchitidy:

  • bronchopneumonie;
  • pneumoskleróza;
  • bronchiální astma;
  • emfyzém;
  • bronchiální obstrukce;
  • plicní hypertenze;
  • syndrom astmatu;
  • pneumonie;
  • hnisavá bronchitida;
  • plicní srdce.

Komplikace pneumonie

Jednou z nejčastějších komplikací akutní bronchitidy je pneumonie, která je ve většině případů diagnostikována u malých dětí a starších lidí. Existuje několik rizikových faktorů, pro které patologická patologie rychle postupuje a komplikuje:

  • Opožděný nebo nedokončený léčebný cyklus.
  • Nesoulad s lékařskými předpisy.
  • Slabost těla, stavy imunodeficience.
  • Dědičná predispozice k onemocněním dýchacích orgánů.
  • Kouření tabáku.
  • Současná onemocnění.

Nejnebezpečnější patologií je pro malé děti z důvodu věkových charakteristik organismu. Při pneumonii je v mnoha případech nutná hospitalizace, předepisuje se antibiotická léčba. Důležitý je komplexní přístup k léčbě, protože jsou možné i jiné stejně závažné komplikace, jako je plicní absces, septická horečka, exsudativní pohrudnice nebo respirační selhání. Rozpoznání pneumonie může být následující:

  • Vysoká teplota, ne méně než 38 stupňů.
  • Dušnost.
  • Závratě.
  • Slabost
  • Kašel
  • Bolest na hrudi.
  • Snížená tělesná hmotnost.
  • Krevní nečistoty ve sputu.
  • Nedostatek terapeutického účinku po použití lidových prostředků, léků proti kašli atd.
  • Rychlý puls.

Nejčastěji se pneumonie vyvíjí na pozadí bakteriální infekce. Pokud léčba bronchitidy po dobu deseti nebo více dnů nepřinese úlevu, pak je s největší pravděpodobností komplikací ve formě pneumonie.

Výskyt astmatického syndromu

Další komplikací patologické patologie je astmatický syndrom nebo astmatická bronchitida. Vyznačuje se hojným sputem, křečemi a otoky průdušek. Tento stav často předchází astma a tato komplikace je způsobena věkovým faktorem, přítomností onemocnění alergického původu a stafylokokovou infekcí dýchacích cest. Symptomy astmatické bronchitidy:

  • Kašle.
  • Rýma
  • Bolest v krku.
  • Mírné zvýšení teploty.
  • Hojný sputum den po nástupu suchého kašle.
  • Obtížné dýchání.
  • Dušnost.
  • Sipot.
  • Slabost
  • Nadměrné pocení.
  • Dráždivost.

Časté ataky syndromu astmatu mohou znamenat vysokou pravděpodobnost vzniku bronchiálního astmatu v dohledné budoucnosti, takže je velmi důležité včas zastavit symptomy a ovlivnit příčinu patologie.

Diagnostická opatření zahrnují:

  • vyšetření pacienta pulmonologem a alergologem-imunologem;
  • naslouchání dýchacím orgánům;
  • radiografické vyšetření;
  • krevní testy na imunoglobuliny;
  • laboratorní test sputa;
  • kožních testů pro zjištění alergenní povahy onemocnění atd.

Léčba této komplikace zahrnuje individuální a komplexní přístup ke každému pacientovi.

Bronchiální astma

Nedostatečná léčba bronchitidy často vede k rozvoji astmatu, který se projevuje následujícími příznaky:

  • Opakující se události neinfekčního původu.
  • Chvilku při vdechování.
  • Horečnost
  • Chlazení
  • Slabost
  • Časté respirační onemocnění doprovázené těžkým kašlem.
  • Sezónní charakter relapsu.
  • Pravidelné exacerbace, pokračující sipot a kašel, rýma, bolest v krku, pocit těžkosti a přetížení hrudníku, ale bez hypertermie.
  • Horký kašel, dusivý. Často existuje ohrožení života, protože obvyklé léky, které zastaví útok, selhávají.
  • Nucené držení těla během útoku.

K této komplikaci dochází na pozadí chronické bronchitidy způsobené faktory, jako je hypotermie, epidemie chřipky, oslabený imunitní systém, aktivní a pasivní kouření, staré nebo malé děti atd. nevyvážená psychika. Pro stanovení správné diagnózy je předepsán soubor vyšetření - laboratorní vyšetření, rentgenové paprsky, spirometrie atd.

Obstrukční bronchitida

Dalším závažným důsledkem bronchitidy je obstrukce nebo zúžení průdušek, doprovázené zhoršenou respirační funkcí a kašlem. Pro takový stav je charakterizován rychlou progresí, zhoršením zdraví.

Pod vlivem provokujících faktorů dochází k narušení specifických pohybů řasnatého obložení sliznice. Výsledkem je, že se vyprazdňování sputu stává obtížným a obstrukce se zvětšuje, stěny průdušek ztenčují. Člověk má dušnost, zvláště během cvičení, má strach o silný kašel. Jiné příznaky:

  • Zvýšená teplota.
  • Exspirační dušnost.
  • Slabost, ochablý stav.
  • Rýma
  • Trhání.
  • Lechtání a bolest v krku.
  • Sipot.
  • Suchý kašel.
  • Cyanóza
  • Patogenní mikroorganismy.
  • Akumulace hlenu v průduškách.
  • Svalové křeče bronchiálních stěn.
  • Vrozené zúžení průdušek způsobené kouřením ženy během těhotenství, zneužíváním alkoholu.
  • Alergie.

Při chronickém průběhu nemoci v akutním stadiu je nutné konstantní užívání bronchodilatátorů k rozšíření průdušek ak uvolnění hladkého svalstva. Jedná se o takové léky, jako je Berodual, Fenoterol, atd. Stejně jako u obstrukční bronchitidy je nutné použití antibiotik, mukolytik, expektorantů. Silné respirační selhání vyžaduje použití hormonálních léků, stejně jako kyslíkovou terapii.

Prevence komplikací bronchitidy

Aby se zabránilo nebezpečným komplikacím bronchitidy, je nutné zahájit léčbu co nejdříve. Principem terapie je zlepšení motility bronchiale, zředění sputa a stimulace jeho odstranění. Pokud je bronchitida vyvolána virovou infekcí, pak by měla být podána antivirotika, a pokud jsou pachateli patogenní bakterie, pak jsou indikována antibiotika. Včasná léčba je hlavním typem prevence bronchitidy. Stejně důležité je dodržování následujících doporučení:

  • Posílení imunitního systému, zpevnění, bylinná medicína, příjem imunostimulantů.
  • Nasycené potraviny, jíst potraviny bohaté na vitamíny.
  • Pijte dostatek vody.
  • Úplné odmítnutí tabáku.
  • Včasné vyhledání lékařské péče pro různé patologické příznaky.
  • Zajištění řádného odpočinku.
  • Pravidelný sportovní trénink.
  • Příjem vitaminových komplexů.

Pravděpodobnost vzniku bronchitidy, která často způsobuje komplikace způsobující vážné zdravotní riziko, se snižuje, pokud dodržujete dobrý životní styl a vzdáváte se špatných návyků.